SvFF:s remissvar om begränsningsförordningen

SvFF har idag, i samråd med SEF och EFD, lämnat in sitt remissvar på regeringens promemoria ”Ändringar i begränsningsförordningen” – det vill säga den förordning som reglerar förutsättningarna för publik på bland annat fotbollsmatcher.

- Det är bra att regeringen förbereder ett nytt regelverk, men det är viktigt att detta leder fram till ändamålsenliga och proportionerliga regler som innebär att den negativa särbehandlingen av svensk fotboll upphör. Fotbollen är redo att ta ansvar och har kapaciteten att smittsäkra våra arrangemang för den publik som tillåts. Ge oss möjligheten att ta det ansvaret – och ge samtidigt klubbarna en chans att ta sig genom den här prövningen, säger Håkan Sjöstrand.

Svenska Fotbollförbundets yttrande i korthet:

  • Det är av yttersta vikt att det tillåtna publikantalet är möjligt att anpassa utifrån arenans storlek och övriga förutsättningar, och inte – som är föreslaget – är en fast gräns på åtta personer.
  • Det kan inte anses vare sig nödvändigt eller proportionerligt att just fotbollen (och övrig idrott) ska omfattas av en fast begränsning på åtta personer, när andra branscher tillåts bedriva inomhusverksamhet utan motsvarande besökarbegränsningar. Sett ur ett grundlagsperspektiv innebär detta en negativ särbehandling av fotbollen.
  • Om nu gällande reglering fortsätter in i fotbollssäsongen 2021 betyder detta en kraftig inskränkning av den grundlags­skyddade näringsfriheten – i fotbollens fall möjligheten att arrangera publika evenemang. Detta skulle förorsaka svensk fotboll enorm skada.
  • Fotbollen har – genom en rad åtgärder för att förhindra smittspridning – kapaciteten att genomföra covidsäkra arrangemang. Därigenom kan svensk fotboll fungera som en förebild för många andra verksamheter i landet.  Svensk fotboll står beredd att ta sitt ansvar och vi hoppas att regeringen också ser kraften i en levande fotboll.
  • Det behövs en konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten. Det är av avgörande betydelse att kunskap från berörda verksamheter, som fotbollen, inhämtas – vare sig det handlar om att ta fram rekommendationer till regeringen eller att utforma föreskrifter. SvFF anser att Folkhälsomyndigheten, som ju är mycket hårt belastad, bör tilldelas nödvändiga resurser för att kunna upprätthålla en sådan dialog. 

Läs hela SvFF:s yttrande.