Planering för de lägre förbundsserierna 2021

Enligt de pandemi-restriktioner som nu råder är det inte tillåtet med matchspel i de förbundsserier som inte räknas som yrkesidrott. Vad kommer att hända med säsongen om restriktionerna kvarstår och matcherna inte kan komma igång som planerat i de lägre förbundsserierna?

SvFF:s tävlingsavdelning undersöker nu olika alternativ beroende på hur situationen utvecklar sig. En planering för när eventuella beslut måste fattas tas fram, och alternativa sätt att spela säsongen undersöks. Som en viktig del i det arbetet har SvFF gått ut med en enkät till samtliga föreningar i division 2 och 3 herrar, samt division 1 damer.

I enkäten ber vi alla föreningar att ge sin syn på förutsättningarna att ändra liggande planering om fortsatta pandemi-restriktioner stoppar en normal säsong. Möjligheterna till enkelserie, komprimerat spelschema, längre säsong och kortat/slopat sommaruppehåll är bland de frågor som har ställts.

Enkäten har skickats till respektive förenings kansli (samt till lagets kontaktperson), och ska besvaras senast den 24 februari.
Föreningarnas svar kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen.