Coronaanpassade bestämmelser 2021

Under föregående säsong infördes ett antal tillfälliga justeringar av fotbollens tävlings- och representationsbestämmelser föranledda av pandemin. När nu säsongen 2021 inleds och pandemin kvarstår har förbundsstyrelsen fattat beslut kring justeringar även i år.

Vid representantskapsmötet i november (det möte där frågor rörande kommande säsongs tävlingar avgörs) gavs förbundsstyrelsen i uppdrag att mot bakgrund av hur coronasituationen utvecklas fatta beslut om tillfälliga justeringar av tävlingsbestämmelserna 2021.

I fredags fattade förbundsstyrelsen beslut om följande justeringar.

Fem byten i elitfotbollen

Internationellt infördes i fjol en tillfällig förändring i Laws of the Game som ger tävlingsarrangörer möjlighet att tillåta fem spelarbyten. I Sverige infördes den möjligheten sent i maj och tillämpades i elitfotbollen säsongen ut. Den tillfälliga förändringen i Laws of the Game har förlängts och gäller nu för resten av 2021.

Förbundsstyrelsen har nu beslutat att under 2021 tillåta fem spelarbyten vid högst tre bytestillfällen vid matcher i Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS Damallsvenskan och Elitettan (inklusive kval till dessa tävlingar) samt vid de återstående matcherna i Svenska Cupen 2020/21.

Det beslutades samtidigt att fem spelare per lag får värma upp samtidigt under pågående match (istället för normalt tre).

Konsekvenser av lämnad walkover till match

Normalt medför walkover till match i förbundsserierna att laget utesluts, om det inte finns särskilda skäl för annat. I fjol justerades bestämmelsen på så sätt att smittspridning av Covid-19 uttryckligen gavs som exempel på ett sådant särskilt skäl. Motsvarande justering kommer gälla även 2021.

Utökad dispens för övergångar för amatörspelare till 12 mars

Möjligheten till dispens utöver den så kallade frimånaden i fall där de inblandade föreningarna inte är överens är högst begränsad. På ansökan från spelare får Tävlingskommitten (TK) meddela undantag om övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte relaterar till fotbollsutövandet förutsatt att det även i övrigt föreligger särskilda skäl för undantag. Under frimånaden inför 2021, som inföll 15 november-15 december 2020, påverkades möjligheten till föreningsbyten i viss mån av de omfattande restriktionerna för att hindra smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av detta ges TK nu möjlighet att, förutsatt att ansökan inkommit senast den 12 mars 2021, även meddela dispens från kravet på lämnande förenings godkännande om spelarens möjlighet till övergång under frimånaden 2020 väsentligt påverkats av Covid-19 och det även i övrigt finns särskilda skäl för undantag.

Ackumulerade varningar

Förbundsstyrelsen har även övervägt att under 2021 justera reglerna angående ackumulation av varningar (gula kort) på så sätt att fyra varningar istället för tre medför en matchs avstängning. Motsvarande ändring kommer i nuläget inte att införas säsongen 2021.