Link

Temporärt undantag från rätten till matchflytt

Förbundsstyrelsen har beslutat om en temporär ändring av 2 kap. 20 § tredje stycket i Tävlingsbestämmelserna att gälla för resterande del av säsongen 2020. Beslutet innebär en möjlighet att göra undantag från rätten till matchflytt om en förenings spelare kallas till A-, U21-, eller U23-landslagen på herr- och damsidan.

Beslutet är fattat i ljuset av de extraordinära omständigheter som råder under innevarande säsong, då spelschemat i framför allt de högsta förbundsserierna i vissa fall inte ger utrymme för att flytta matcher med mindre än att man riskerar att inte kunna fullfölja tävlingarna inom utsatt tid.

Beslutet innebär att 2 kap. 20 § tredje stycket TB har följande lydelse för resterande del av säsongen 2020 (ändringar kursiverade):

Följande gäller vid kollision med landskamp säsongen 2020.

  • Match i förbundsserie får på begäran av berörd förening flyttas om en spelare kallas till A-, U21- eller U23-landslagen i herr- eller damfotboll. Vid beslut ska särskilt beaktas hur en matchflytt påverkar spelschemat för övriga föreningar i serien samt möjligheten att avsluta seriespel och efterföljande kvalspel i föreskriven tid.
  • Match i förbundsserie får på begäran av berörd förening flyttas om fler än en spelare i ett av lagen kallas till tävlingsmatcher i P19- eller F19-landslagen.
  • Vid spelares deltagande i övriga landslag ska match inte flyttas såvida det inte finns synnerliga skäl.
  • Om utländska spelare, oavsett föreningens serietillhörighet, kallas till annat nationsförbunds landslag ska match inte flyttas.