Konsekvenser om tävlingar inte kan spelas klart

SvFF:s styrelse har den 25 augusti 2020 beslutat att för det fall tävlingar, till exempel seriespel, måste avbrytas i förtid på grund av extraordinära omständigheter ska som huvudregel ingen segrare utses och i förekommande fall ska ingen upp- och nedflyttning mellan serier ske.

Möjlighet till undantag finns dock om det föreligger synnerliga skäl. Till exempel att det endast återstår en mindre del av tävlingen och slutresultatet endast i obetydlig omfattning hade kunnat förändras om tävlingen spelats klart. Beslutet avser fotbollssäsongen 2020 samt futsalsäsongen 2020/21.

Liksom varit fallet för såväl andra idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet som för andra nationsförbund inom fotbollen har SvFF:s regelverk tidigare saknat regler om de tävlingsmässiga konsekvenserna vid avbrutna tävlingar.

Förbundsstyrelsens beslut är taget i syfte att skapa förutsebarhet för det fall en liknande situation som i våras uppkommer, där en stor mängd idrottstävlingar hastigt fick ställas in till följd av det pågående corona-utbrottet.

Inför beslutet har distrikt och intresseorganisationer fått möjlighet att inkomma med synpunkter. I tillägg till det beslut som nu är fattat för de pågående säsongerna i fotboll och futsal avser SvFF:s styrelse att lägga fram förslag till representantskapet i november om vad som ska gälla för tävlingar från och med säsongen 2021.