Link

Analys av Elitettans ekonomi 2019

Sedan 2005 har en årlig rapport sammanställts över Elitettans, samt tidigare division 1 damers, ekonomi. I analysen 2019 saknas information från tre av föreningarna men sammanställningen för de övriga visar ett gemensamt underskott på 5 Mkr samtidigt som den genomsnittliga omsättningen stigit 29 % jämfört med året innan.

Bilden: Emma Janssons (t v) Hammarby visade störst överskott ekonomiskt i Elitettan 2019 medan Elsa Törnbloms AIK redovisade det största underskottet.

Elitettan omfattas inte av Elitlicensen.

Sammanfattning

Rapporten omfattar inte alla klubbar. Information saknas från Assi IF, Borgeby FK och Lidköpings FK samt information angående balansräkningen saknas för Asarums IF FK.

Klubbarna redovisade sammantaget ett underskott uppgående till
- 5,0 mkr (2018: -3,9 mkr). Sex (2018: 6) klubbar redovisade överskott och resterande fem (2018: 7) klubbar redovisade underskott.

Den genomsnittliga intäkten per klubb uppgick till 4 782 tkr (2018: 3 718 tkr), en ökning med 29 procent. Den genomsnittliga kostnaden per förening uppgick till 5 241 tkr (2018: 4 021 tkr), en ökning med trettio procent.

Det egna kapitalet mäts för hela klubben. Föreningarna i Elitettan redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till 114,5 mkr (2018: 66,7 mkr) per 31 december 2019. Exkluderas AIK uppgår det sammanlagda egna kapitalet till 52,8 mkr (2018: 3,6 mkr), där Hammarby IF FF utgör 32 853 tkr och IF Brommapojkarna 16 069 tkr, exkluderas även dessa uppgår det resterande egna kapitalet till 3,8 mkr.

Totalt redovisade sju (2018: 8) klubbar ett positivt eget kapital, och tre (2018: 5) klubbar ett kapitalunderskott.