Link

Matchen Helsingborg-Djurgården genomförs

SvFF:s tävlingskommitté (TK) har bedömt att matchen Helsinborg-Djurgården kan genomföras. TK har stor tilltro till det protokoll och de säkerhetsåtgärder som SEF-klubbarna har enats om för att uppnå smittsäkra arrangemang.

TK baserar också sitt beslut på det generella förhållningssätt som den nationella myndigheten Folkhälsomyndigheten förespråkar – att fall av covid-19 isoleras och att verksamheter inte ska behöva stänga ned.

Om enskilda regionala fall av covid-19 ska hanteras i någon särskild ordning behövs i sådana fall ytterligare vägledning från den ansvariga nationella myndigheten.