Kompletterande delbeslut angående elitlicens 2021

Samtliga klubbar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan som ska licensprövas inför säsongen 2021 har under våren licensprövats med anledning av det egna kapitalets storlek per den 31 december 2019.

Ärendet gällande Östersunds FK Elitfotboll AB (ÖFK) var sedan tidigare bordlagt av Licensnämnden. ÖFK redovisade ett negativt eget kapital 2019-12-31 och hade därför att inlämna en handlingsplan för hur det egna kapitalet skall kunna återställas till minst noll under år 2020.
Vid Licensnämndens senaste möte slutbehandlades detta ärende och Licensnämnden har där kommit fram till att handlingsplanen inte är orealistisk.

Slutliga beslut angående elitlicens för säsongen 2021 fattas under senhösten 2020, varvid förutom aktuella periodiserade bokslut vilka kommunicerats tidigare skall beaktas, alla klubbar har att visa att de skött sina betalningar per den 31 augusti och att de intygar att de inte saknar ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2021.

För allsvenska klubbar och superettanklubbar är det dessutom ett krav för att erhålla elitlicens att spelare genomgått årlig medicinsk undersökning samt huvudtränares utbildning, vilket utvärderas under senhösten 2020.

Därutöver elitlicensprövas under hösten även Ettanklubbarna, för vilka vårens beslut inte kommunicerats ännu, där elitlicenskravet för säsongen 2021 som under hösten prövas är att de skött sina betalningar, vilket deras auktoriserade/godkända revisor ska granska samt att de intygar att de inte saknar ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2021.

Eventuella frågor besvaras av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, 0706-982250.