Link

Analys av Superettans ekonomi 2019

Svenska Fotbollförbundet har kartlagt det ekonomiska utfallet för klubbarna i Superettan år 2019. Kartläggningen bygger på uppgifter inrapporterade av klubbarna samt deras årsredovisningar, vilka är reviderade av auktoriserade eller godkända revisorer.
Det sammantagna driftresultatet (exklusive spelaromsättningsnetto, finansnetto samt extraordinära poster) för samtliga klubbar i Superettan uppgick till –61,4 mkr vilket är det största driftunderskottet sedan Superettan etablerades år 2000.

Superettan, som etablerades år 2000, består av 16 klubbar. Årets analys omfattar dock bara 15 klubbar då Syrianska FC inte inrapporterat sin ekonomi.

I avsnittet om eget kapital ges som tilläggsinformation uppgifter om det egna kapitalet för samtliga klubbar, som medverkar i Superettan säsongen 2020, så att arbetsläget beträffande uppfyllandet av elitlicenskrav bättre beskrivs för aktuella klubbar.

Det sammantagna driftresultatet (exklusive spelaromsättningsnetto, finansnetto samt extraordinära poster) för samtliga klubbar i Superettan uppgick till –61,4 mkr vilket är det största driftunderskottet sedan Superettan etablerades år 2000. Likt föregående år redovisas ett högt spelaromsättningsnetto (spelarrättighetsförsäljningar minus såväl direkt kostnadsförda spelarförvärv som avskrivningar balanserade spelarförvärv samt netto av spelarinhyrning och uthyrning) på 35,9 mkr och noteras det lägsta redovisade resultatet sedan starten år 2000. Det stora underskottet kan hänföras till fyra klubbar som tillsammans redovisar ett underskott på -40,9 mkr.

Sammanfattning

  • Totala intäkter samtliga klubbar: 387,8 mkr (2018: 394,5 mkr)
  • Resultat sammantaget superettanklubbarna: 28,9 mkr (2018: -21,0 mkr)
  • Varav spelaromsättningsnetto: + 35,9 mkr (2018: +29,2 mkr)
  • Varav driftsresultat: - 61,4 mkr (2018: -47,3 mkr)
  • Eget kapital: + 33,5 mkr (2018: +8,7 mkr)
  • Negativt eget kapital i fyra av femton klubbar.
  • Syrianska FC har inte rapporterat sin ekonomi, varför analysen avseende år 2019 endast avser 15 klubbar. År 2018 rapporterade samtliga 16 klubbar.