Sammanfattning av SvFF:s riktlinjer

Alltsedan coronakrisens start har SvFF publicerat riktlinjer för svensk fotboll (föreningar och övriga intressenter) om hur man bör hantera och förhålla sig till den pågående pandemin. Här följer en sammanfattning av riktlinjerna.

Träning och match

 • Håll dig uppdaterad på rekommendationer från myndigheter och svensk fotboll.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i några aktiviteter alls.* Insjuknar man i samband med aktivitet ska man gå hem direkt.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Trängsel mellan människor ska undvikas. Undvik närkontakter som inte är nödvändiga för idrotten.
 • Byt om möjligt om hemma före och efter aktiviteten och undvik trängsel om ombyte sker tillsammans med andra.
 • Handhälsning och kramar, vid t ex målfirande, bör undvikas.
 • Dela inte vattenflaskor, handdukar, kläder etc.

Publik

 • Uppmana intresserad publik att inte närvara vid matcher och träningar.*
  (Undantag kan göras och föreningar kan släppa in publik om max 50 personer vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering.**)
 • Informera om att publik undanbedes genom föreningens kommunikationskanaler och anslag vid idrottsanläggningar
 • Föreningar med större supporterskaror, som kan förväntas samlas för att se matcher, bör uppmana supportrar att följa restriktioner för restauranger, etc.

Resor

 • Endast symtomfria personer ska resa till och från match, Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resande ska följas.
 • Välj i första hand resealternativ som innebär att trängsel och närkontakt med andra kan undvikas.
 • Föreningar bör tills vidare avstå från ej nödvändiga utlandsresor.

* Personer med symtom ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn med symtomfrihet innan återgång till fysisk aktivitet.

** SvFF:s riktlinjer - justering gällande publik