Analys av OBOS Damallsvenskans ekonomi 2019

SvFF har kartlagt det ekonomiska utfallet i de allsvenska klubbarna för år 2019. Kartläggningen bygger på uppgifter inrapporterade av klubbarna i OBOS Damallsvenskan samt deras årsredovisningar. Av de 12 klubbar som spelade i serien 2019 har 11 klubbar inkommit med siffror, då Kungsbacka DFF lagt ned sin verksamhet under 2020.
Av de 11 klubbar som ingår i rapporten redovisar 7 klubbar ett ekonomiskt överskott för 2019.

Klubbarna i OBOS Damallsvenskan redovisade år 2019 sammantaget ett underskott uppgående till -5,8 mkr (2018: -10,2 mkr vid exkludering av IF Limhamn Bunkeflos aktieavyttring).

Sammanfattning

  • Totala intäkter samtliga klubbar: 117 505 tkr (2018: 118 278 tkr).
  • Resultat sammantaget OBOS Damallsvenskan klubbarna: -5 841 tkr (2018: +1 312 tkr).
  • Eget kapital: + 22 645 tkr (2018: 54 057 tkr).
  • Soliditet: 43 % (2018: 46 %).
  • Positivt eget kapital i 8 klubbar
  • Balansomslutning 52 081 tkr (2018: 118 039 tkr).
  • Genomsnittlig spelarersättning 14 379 kr/ mån (2018: 11 319 kr/ månad)

Läs mer: