Analys av de allsvenska klubbarnas ekonomi 2019

SvFF har kartlagt det ekonomiska utfallet i de allsvenska klubbarna för år 2019. Kartläggningen bygger på uppgifter inrapporterade av de allsvenska klubbarna samt deras årsredovisningar. Nio klubbar redovisade överskott och sju klubbar redovisade underskott.

De allsvenska klubbarna redovisade år 2019 sammantaget ett underskott uppgående till -42,3 mkr (2018: + 68,5 mkr). I resultatet ingår ett överskott från spelaromsättning (spelarrättighetsförsäljningar och spelaruthyrning minus såväl direkt kostnadsförda spelarrättighetsförvärv som avskrivningar balanserade spelarrättighetsförvärv och spelarinhyrning).

Resultatet exklusive spelaromsättning redovisade år 2019 ett underskott -226,1 mkr (2018: - 186,0 mkr).

I en internationell jämförelse kan konstateras att den 21:a plats som de svenska klubbarna haft säsongen 2019/2020 på UEFA-rankingen är ungefär vad man kan förvänta sig utifrån intäkter och de resurser som de skapar möjligheter för.

Sammanfattning

  • Totala intäkter samtliga klubbar: 1.871,9 mkr (2018: 1.869,8 mkr).
  • Resultat sammantaget allsvenska klubbarna: -42,3 mkr (2018: +68,5 mkr).
  • Varav spelaromsättningsnetto + 183,8 mkr (2018: + 254,7 mkr).
  • Eget kapital: + 843,1 mkr (2018: 903,0 mkr).
  • Soliditet: 33 % (2018: 37 %).
  • Positivt eget kapital i 15 klubbar, dock ej i Östersunds FK.
  • Balansomslutning 2.547,2 mkr (2018: 2.465,0 mkr).
  • Balanslikviditet: 1,45 (2018: 1,6).

Läs mer: