Lägesrapport kring förbundstävlingar

De datum för seriestart som kommunicerats kring en rad förbundstävlingar närmar sig. All seniorverksamhet i svensk fotboll är i dagsläget beroende av ett klartecken från Folkhälsomyndigheten för att komma igång och under tiden arbetar SvFF, distriktsförbunden, SEF och EFD för att ha beredskap för olika scenarion kring tävlingsverksamheten. Här följer en lägesrapport kring ett antal av förbundstävlingarna.

OBOS Damallsvenskan och Elitettan

SvFF:s Krishanteringsgrupp har vid möte 19 maj beslutat att spelstart i OBOS Damallsvenskan flyttas till 27-28 juni. Seriestart i Elitettan ligger kvar vid 13-14 juni.

Svenska Cupen herrar

SvFF:s förbundsstyrelse har vid möte 19 maj beslutat att skjuta upp spelet tills vidare.

Division 2 och 3 herrar, division 1 damer

SvFF:s tävlingsavdelning har arbetat fram alternativa årsplaner med nya startdatum i slutet av juli för den händelse seriestarten måste skjutas upp ytterligare. SvFF:s Krishanteringsgrupp har frågan på bordet men inväntar än så länge ett eventuellt besked från Folkhälsomyndigheten om återstart av elitfotbollen i Sverige. Ett nytt övervägande måste här göras senast i månadsskiftet maj-juni.

SvFF:s tävlingsavdelning har haft överläggningar med distriktsförbunden och kommer att informera de berörda föreningarna i respektive serie.

De elitförberedande ungdomstävlingarna – F17, P16, P17 och P19

SvFF:s tävlingsavdelning har arbetat fram alternativa årsplaner för den händelse seriestarten måste skjutas upp ytterligare. SvFF:s Krishanteringsgrupp har frågan på bordet men inväntar än så länge ett eventuellt besked från Folkhälsomyndigheten om återstart av elitfotbollen i Sverige. Ett nytt övervägande måste här göras senast i början av juni.

SvFF:s tävlingsavdelning har löpande kontakt med såväl SEF som EFD kring dessa tävlingar.

Distriktsungdomstävlingarna (DUT)

SvFF:s Krishanteringsgrupp har beslutat att semifinalerna i Cup Kommunal och Distriktspojkturneringen ska spelas senast 30 augusti och finalerna senast 30 september.

Tidigare kommunicerat beslut kring dessa två tävlingar var delvis kopplat till de riksläger för ungdomar som är planerade till månadsskiftet juli-augusti, men som så länge som Folkhälsomyndighetens resedirektiv ligger fast eventuellt kan komma att skjutas upp.

Speldatum för matcherna sätts i samråd mellan SvFF och de berörda distriktsförbunden.

Övrigt

Arbete och diskussioner pågår även när det gäller andra tävlingar som exempelvis Ettan (herr), Ligacupen och slutförandet av Svenska Futsalligan (SFL).