Håkan Sjöstrand kommenterar uppdaterade råd till idrotten

I samband med sin dagliga presskonferens förtydligade Folkhälsomyndigheten idag sina råd till idrotten. Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand kommenterar myndighetens uppdaterade rekommendationer.

- Det är bra och välkommet att Folkhälsomyndigheten nu har förtydligat sina rekommendationer till idrotten. Vi konstaterar att man gör skillnad på å ena sidan barn- och ungdomsfotboll och å andra seniorfotboll, och att det efter myndighetens förtydligande står klart att inga matcher inom seniorfotbollen kan spelas, varken tävlings- eller träningsmatcher.

- Däremot ser man inga hinder för barn och ungdomar att spela matcher – tvärtom anser man att det är viktigt att ungdomar fortsätter att röra på sig. Detta förutsätter att myndighetens råd i övrigt följs, det vill säga att bara symtomfria personer deltar i aktiviteterna, att goda hygieniska förhållanden råder och att trängsel och längre resande undviks.

- Vår rekommendation till distriktsförbunden är därför att verksamheten för barn och ungdomar bör genomföras, förutsatt att det sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd.

- Detta kommer att uttryckas i våra riktlinjer för svensk fotboll som just nu uppdateras. Riktlinjerna kommer att publiceras på svenskfotboll.se under kvällen.