Nya årsplaner för de elitförberedande förbundstävlingarna

Förbundsstyrelsen beslutade den 24 mars med anledning av coronautbrottet att matcher i de elitförberedande förbundstävlingarna för F17, P19, P17 och P16 skulle skjutas upp tills vidare och att SvFF skulle återkomma, efter samråd med SEF, EFD och berörda föreningar, med besked om hur tävlingarna ska hanteras under 2020. Förbundsstyrelsen har nu fattat beslut kring dessa tävlingar enligt vad som listas nedan med planerad spelstart i mitten av juni.

F17

Säsongen 2020 genomförs med enkelserier med efterföljande fortsättningsserier och slutspel. Även fortsättningsserierna genomförs med enkelmöten.

P16, P17 och P19

Säsongen 2020 genomförs som enkelserier, förutom P19 Region 3 som genomförs som dubbelmöten, med efterföljande slutspel/fortsättningsserier/kval/upp- och nedflyttning. Spelformat för Region 6 kommer också att diskuteras vidare med berörda SDF och föreningar.

Med avsteg från beslut av Representantskapet 2019 och efter inspel från SEF och efterföljande förankring med SDF,  införs det nya tävlingsformatet för P19 (Allsvenskan och Superettan) först säsongen 2022.
Därmed genomförs upp- och nedflyttning 2020 i P19 med samma grundprinciper som säsongen 2019 och det planerade övergångsåret till nytt tävlingsformat genomförs därmed 2021 (i stället för 2020).

SvFF:s Tävlingsavdelning och administrerande distrikt återkommer med mer information om justerad spelordning för respektive tävling. Dessa kommer att delges föreningarna efterhand som de blir klara och offentliggöras bland övriga spelprogram här på svenskfotboll.se.

Läs mer: