Link

Beslut kring några av de uppskjutna förbundstävlingarna

SvFF:s Krishanteringsgrupp har på delegation från SvFF:s Tävlingskommitté (TK) den 15 april tagit nya beslut kring några av förbundstävlingarna, i linje med vad som utlovades den 25 mars. De tävlingar som berörs av dagens beslut är herrarnas SFL-slutspel, Svenska Spel F19, Distriktsungdomsturneringarna för flickor och pojkar samt Ligacupen.

När det gäller Svenska Cupen damer och herrar samt de elitförberedande serierna P16, P17, P19 samt F17 kommer Förbundsstyrelsen att fatta beslut vid möte fredag 17 april.

SFL-slutspelet herrar

Krishanteringsgruppen har beslutat att resterande matcher i slutspelet i Svenska Futsalligan 2019/2020 fortsatt skjuts upp, med målsättningen att återuppta och genomföra slutspelet helgerna 6-7 juni och 13-14 juni 2020.

Svenska Spel F19

Krishanteringsgruppen har beslutat att Svenska Spel F19 2020 genomförs som enkelserier med start 8–9 augusti, samt att SvFF, efter samråd med EFD och berörda föreningar, återkommer med mer detaljer kring spelordningen.

Distriktsungdomsturneringarna

Krishanteringsgruppen har beslutat att bordlägga frågan om genomförandet av semifinaler och finaler av Cup Kommunal och Distriktspojkturneringen 2019/2020, tills dess att beslut om respektive utvecklingsläger har fattats, vilket preliminärt kommer att ske senast 29 april.

Ligacupen

Krishanteringsgruppen har beslutat att skjuta upp Ligacupen tills vidare, dels i väntan på att de elitförberedande pojktävlingarna fastställts, dels när och hur Svenska Cupen herrar spelas.

Likt tidigare fattade beslut i tävlingsfrågor kan de nu meddelade besluten komma att omprövas på grund av utvecklingen kring Corona/Covid-19 i samhället och eventuella nya direktiv från myndigheter och/eller regeringen.

Läs mer: