Riktlinjer med anledning av covid-19 (28 apr)

Uppdaterad: 28 april 16:30

Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får från och med i dag, 28 april, spela enstaka matcher igen. Maximalt en match per lag och vecka får spelas, under förutsättning att matchen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Fortsatt gäller att yrkesidrottslag* får spela tränings- samt tävlingsmatcher mer frekvent än en match per lag och vecka. SvFF:s bedömning gällande yrkesidrottslag går att finna längst ned i denna riktlinjeartikel.

Sammanfattning - nuläge

  • Yrkesidrottslag* får både träna och spela matcher.
  • Personer födda 2002 eller senare får träna samt – utomhus – spela maximalt en match per lag och vecka, under förutsättning att matchen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.
  • De som är födda 2001 och tidigare (och som inte är yrkesidrottare) får träna, men inte spela några matcher.

Lokala variationer kan dock förekomma och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region och vid eventuella frågor kontakta ert distriktsförbund som administrerar barn- och ungdomstävlingarna.

SvFF:s rekommendation är att enstaka matcher för personer födda 2002 eller senare endast genomförs mot lag från samma region (län). Matcharrangemang i form av sammandrag får enligt förtydligande från Folkhälsomyndigheten inte genomföras.

Ytterligare detaljerad beskrivning om vad som gäller kring enstaka matcher utomhus för ungdomar födda 2002 eller senare finns beskrivet i det uppdaterade riktlinjedokumentet i slutet av denna text. 

Förhållningssätt

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar. 

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Riktlinjedokumentet nedan senast uppdaterat 28 april 16.30.

* SvFF har bedömt att representationslag (trupper) i de högsta förbundstävlingarna – OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan och Ettan samt Svenska Cupen (grupp- och slutspel 2021), liksom SFL och delar av RFL samt kval till dessa serier – omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott. Därtill omfattas U21 Allsvenskan av undantaget under förutsättning att spelarna som används i matcherna till en majoritet består av spelare från föreningarnas representationslag, som inte går i grund- eller gymnasieskola, samt att av SEF framtaget protokoll för genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher under Covid-19 efterlevs i tillämpliga delar. SvFF bedömer att även domare som dömer matcher i de nämnda förbundstävlingarna omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott.