Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

IFK Berga tar Syrianskas plats i Ettan

Disciplinnämndens beslut att degradera Syrianska FC till division 2 står fast. Det meddelade Riksidrottsnämnden, RIN, under torsdagen. Därmed kommer IFK Berga att spela i Ettan norra den kommande säsongen.

Anledningen till degradering, utifrån Disciplinnämndens beslut, för Syrianska FC skrevs på svenskfotboll.se i slutet av januari: "Beslutet grundar sig i att föreningen har underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klara och förfallna fordringar på betydande belopp. Disciplinnämnden har även beslutat att förbjuda Syrianska att registrera nya spelare till dess föreningens samtliga skulder till SvFF är betalda." 

I slutet av februari prövade Disciplinnämnden ärendet återigen och konstaterade att beslutet om degradering skulle stå fast.

Syrianska FC ansökte om överklagan till Överklagarnämnden men RIN konstaterar i sitt beslut att Överklagarnämnden i vanliga fall ska behandla frågan men eftersom RIN:s behörighet att pröva beslut om nedflyttning har "företräde framför huvudregeln då särreglering går före generell reglering."

RIN konstaterar därefter att "skäl saknas att meddela prövningstillstånd i detta ärende" eftersom det krävs "grovt formfel vid handdläggningen av ärendet eller om beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler." 

Först i vakansordningen var IFK Berga som nu alltså kommer att spela i Ettan norra säsongen 2020.