Syrianska flyttas ner till division 2

SvFF:s Disciplinnämnd har i dag meddelat beslut att Syrianska FC:s representationslag herrar ska flyttas ned en serienivå inför säsongen 2020, d v s från Ettan till division 2.

Disciplinnämndens tidigare beslut den 23 januari 2020 om nedflyttning av Syrianska på grund av obetalda skulder till SvFF blev undanröjt och ärendet återförvisat av Riksidrottsnämnden.

I dagens beslut har Disciplinnämnden prövat såväl skulderna till SvFF som skulder till staten i form arbetsgivaravgifter m m. Nämndens majoritet har funnit att Syrianska ska flyttas ner på grund av skulderna till staten även om dessa numera är betalade. Ett överklagande av beslutet ska ha kommit in till Riksidrottsnämnden senast den 13 mars 2020.

Se beslutet i dess helhet här: