Link

Licensnämndens elitlicensbeslut för år 2021

Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd har behandlat och beslutat angående elitlicens för år 2021 för alla klubbar 2020 i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan samt Ettan, förutom för IFK Berga och FK Karlskrona i Ettan vars ärenden bordlagts eftersom kompletta handlingar inte inkommit.
Licensnämnden har beviljat elitlicens avseende år 2021 för samtliga klubbar i Allsvenskan, Superettan, OBOS Damallsvenskan samt de 30 färdigbehandlade klubbarna i Ettan.

Eskilstuna United DFF och KIF Örebro DFF uppvisade positivt eget kapital i sina periodiserade bokslut per 31 augusti 2020 och har även uppvisat vad som i detta sammanhang krävs av elitlicensens regler, det vil säga likviditetsplaner som visar att de kan klara sina betalningar under resten av år 2020.

Akropolis IF och Växjö DFF uppvisade negativt eget kapital i sina periodiserade bokslut vid samma tidpunkt som ovan, men redovisade likviditetsplaner som visar att de kan klara sina betalningar under resten av året och att det inte är orealistiskt att de kan driva verksamheten under hela nästkommande säsong.
Licensnämnden har funnit att den brist i eget kapital som funnits i dessa båda klubbar är hänförbar till effekter av Covid-19 och att Covid-19 är något som klubbarna inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över, varför Licensnämnden har tillämpat artikel 1.4.1 i Reglemente för elitlicensen som säger att elitlicens kan beviljas trots att krav för elitlicens inte är uppfyllt om särskilda skäl föreligger, varvid med särskilda skäl avses omständigheter som förening inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över.

Även Umeå FC har beviljats elitlicens för år 2021 med hänvisning till artikel 1.4.1 i Reglemente för elitlicensen då klubben på grund av Covid-19 inte kunnat uppfylla tränarkravet och kravet på medicinsk undersökning.

Samtliga klubbar som elitlicens beviljats för har också uppfyllt kravet på betalningar per den 31 augusti 2020 och intygat att de inte saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten hela nästkommande verksamhetsår samt har klubbar i Allsvenskan och Superettan år 2020 också uppfyllt de övriga kraven för elitlicens, som avser huvudtränare, säkerhetsansvarig, säkerhetsorganisation och medicinsk undersökning.  

Närmare information om besluten kan lämnas av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, 070-6982250.