Corona: Detta gäller för futsalföreningarna

SvFF har mottagit frågor från både föreningar och SDF om särskilda riktlinjer för futsalsäsongen 2020/2021. Vad som gäller för futsal kommer dock även fortsättningsvis styras av SvFF:s generella riktlinjer. Här har vi sammanfattat vad som är särskilt relevant för landets futsalföreningar.

I dagsläget är det fortsatt SvFF:s riktlinjer som gäller och vi ber er att läsa igenom dessa,  samt de riktlinjer och rekommendationer som är framtagna av Folkhälsomyndigheten, noggrant:

Det är oerhört svårt för SvFF att ge detaljerade riktlinjer då förutsättningarna skiljer sig vad gäller bland annat hallstorlek, omklädningsrum och övriga utrymmen på anläggningarna runt om i landet. Det är viktigt att matcharrangör (förening eller SDF) tar ansvar för att motverka smittspridning utifrån de riktlinjer och rekommendationer som är framtagna.

Vi ber er att särskilt observera följande delar i SvFF:s riktlinjer:

  • Varje SDF har ett eget ansvar att – med folkhälsan i fokus samt utifrån rådande beslut och riktlinjer från myndigheter och SvFF – fatta beslut om genomförande av distriktets tävlingsverksamhet samt om föreningsarrangerade tävlingar, t.ex. cuper, och träningsmatcher
  • Om dusch och ombyte sker på plats, är det viktigt att trängsel undviks.
  • På hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare, funktionärer och, i förekommande fall, sändande TV-bolag och annan media) ska vara på plats, samt sätta upp skyltar vid arenan/idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvariga för att vänligt be ev. publik att lämna arenaområdet/idrottsplatsen. (Vid enstaka matcher kan en av ledarna vara ansvarig, men om det spelas flera matcher samtidigt på en anläggning kan det vara bra att föreningen utser en särskild värd eller värdar som kan bära varselväst eller annan tydlig klädsel)
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien (tvätta händerna ofta och undvik att ta dig i ansiktet).
  • Se till att ha en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna.

Observera att de delar i riktlinjerna som handlar om maxgränsen för publik kan komma att revideras om Regeringen beslutar om undantag från denna maxgräns. SvFF kommer givetvis att informera distrikt och föreningar om/när riktlinjerna uppdateras.