Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

VAR får förlängd utredningstid

Svensk Elitfotboll (SEF) och de 32 medlemsklubbarna i Allsvenskan och Superettan, beslutade i dag på sitt medlemsmöte att noggrant utreda frågan om VAR ska införas i elitfotbollen eller ej. SvFF, SEF och klubbarna är helt eniga om att det behövs ett genomarbetat underlag innan man tar ställning för eller mot.

Utredningen skall fortgå under hela 2020 och fram till hösten 2021. Först därefter kommer ett beslut att tas. Det innebär därmed att VAR som tidigast kan komma att införas till säsongen 2022 – förutsatt att beslutet blir ”ja”.

- Det är en rimlig tidplan. VAR-frågan behöver utredas noggrant och många olika intressenters synpunkter måste beaktas, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Not: VAR står för Video Assistance Referee, d v s domare som med hjälp av videoupptagning kan granska matchhändelser.