Syrianska flyttas ner till division 2

SvFF:s Disciplinnämnd har i dag meddelat beslut att Syrianska FC:s (Syrianska) representationslag, herr, ska flyttas ned en serienivå inför säsongen 2020, dvs. från Ettan till division 2.

Beslutet grundar sig i att föreningen har underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klara och förfallna fordringar på betydande belopp. Disciplinnämnden har även beslutat att förbjuda Syrianska att registrera nya spelare till dess föreningens samtliga skulder till SvFF är betalda. Ett överklagande av beslutet ska ha kommit in till Riksidrottsnämnden senast den 6 februari 2020.

Se beslutet i dess helhet här:

Med anledning av beslutet uppstår en vakant plats i Ettan, norra, och den platsen har erbjudits det lag som är först i vakansordningen, IFK Berga. Detta gäller endast under förutsättning att Disciplinnämndens beslut inte skulle komma att ändras av Riksidrottsnämnden.
Övriga tävlingsmässiga konsekvenser kommer SvFF att arbeta vidare med fortlöpande.

Som framgår av Disciplinnämndens beslut har Syrianska anmälts till nämnden i ett annat ärende. Den anmälan grundar sig i att föreningen påstås ha underlåtit att betala arbetsgivaravgifter m.m. Även i det ärendet, vilket ännu inte prövats av Disciplinnämnden, har det yrkats att Syrianska ska flyttas ned en serienivå alternativt bestraffas med böter.