Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Licensnämnden avslår GAIS dispensansökan

Licensnämnden beslutade vid sitt möte den 9 augusti att avslå begäran från GAIS om dispens angående elitlicenskrav för huvudtränare.
Föreningen har nu 14 dagar på sig att eventuellt överklaga beslutet till Överklagandenämnden.