Analys av de damallsvenska klubbarnas ekonomi 2018

Svenska Fotbollförbundet har kartlagt det ekonomiska utfallet i de damallsvenska klubbarna för år 2018. Kartläggningen bygger på uppgifter inrapporterade av klubbarna samt deras årsredovisningar. Hälften av klubbarna i OBOS Damallsvenskan redovisade ett överskott för 2018, tre klubbar redovisar negativt eget kapital per sista december 2018.

Klubbarna som deltog i OBOS Damallsvenskan 2018 redovisade för 2018 ett samlat resultat, före extraordinära poster, på -10,2 mkr. Det stora underskottet beror främst på att tre klubbar tillsammans redovisade ett resultat på -11,1 mkr. Hälften av klubbarna redovisade ett överskott för 2018.

Medianintäkterna har ökat kraftigt de senaste åren och uppgick 2018 till 9,2 mkr. Mediankostnaden som även den ökat uppgick till 9,8 mkr.
Tre föreningar redovisar negativt eget kapital per sista december 2018.