Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Analys av Superettan-klubbarnas ekonomi 2018

Medianintäkten för klubbarna i Superettan steg avsevärt 2018. Intäkterna steg totalt till 394,5 Mkr medan det samlade resultatet slutade på -21 Mkr.

Bilden: Frej och Norrby var ur ett omsättningsperspektiv de två minsta klubbarna i Superettan 2018.

Klubbarna som deltog i Superettan 2018 redovisade ett samlat resultat på -21,0 mkr vilket var i närheten av det stora redovisade underskottet för 2017 (-24,4 mkr). Sju klubbar redovisade ett överskott och nio klubbar redovisade ett underskott.

De totala intäkterna för samtliga Superettanklubbar ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till rekordhöga 394,5 mkr. Utmärkande för år 2018 är att hela elva klubbar redovisade intäkter på över 20 mkr.

Fyra av de sexton klubbarna redovisade negativt eget kapital per den sista december 2018.