Link

UEFA-licens till åtta av tolv klubbar

SvFF:s Licensnämnd har beviljat UEFA-licens för åtta av de tolv klubbar som ansökt om det för säsongen 2019/2020. Dessa klubbar är AIK, Athletic Eskilstuna, BK Häcken, Djurgården, Hammarby, IF Elfsborg, IFK Norrköping FK och Malmö FF.

De klubbar som inte kunde beviljas licens var IFK Göteborg, Kalmar FF, Örebro samt Östersund. Dessa klubbar klarade inte arenakravet för kategori 2-arena enligt UEFA:s krav. UEFA-licensen omfattar krav angående sportsliga, administrativa, personal, anläggnings, juridiska och finansiella kriterier.

Delbeslut angående elitlitlicens 2020

Samtliga klubbar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan som ska licensprövas inför säsongen 2020 har under våren licensprövats med anledning av det egna kapitalets storlek per den 31 december 2018.

Licensnämnden har därvid funnit att handlingsplanerna för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång inte är orealistiska för klubbarna IK Frej Täby, Mjällby AIF, Eskilstuna United DFF och KIF Örebro DFF.

Ärendena gällande Linköpings FC, Kungsbacka DFF och Växjö DFF är bordlagda.

Athletic Eskilstuna, som inte för både Athletic FC Eskilstuna och Athletic Eskilstuna AB klarade att uppfylla sina handlingsplaner för att återställa deras egna kapital till noll per den 31 december 2019, har att lämna in periodiserade bokslut per den 31 augusti 2019 som måste visa minst noll i eget kapital. Vid samma tillfälle ska också för dessa levereras in likviditetsplaner som visar att de klarar sina betalningar under resten av året och en resultatprognos som visar minst noll i eget kapital per den 31 december 2019.

Slutliga beslut angående elitlicens för säsongen 2020 fattas under senhösten 2019, varvid förutom åliggande ovan, alla klubbar har att visa att de skött sina betalningar per den 31 augusti och att de intygar att det inte saknas ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2020.
För allsvenska klubbar och superettanklubbar är det dessutom ett krav för att erhålla elitlicens att spelare genomgått årlig medicinsk undersökning samt huvudtränares utbildning, vilket utvärderas under senhösten 2019.

Närmare information om besluten kan lämnas av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, 070 - 6982250.