Link

Överklagandenämnden ger Östersund bifall

Överklagandenämnden har idag, med ändring av Licensnämndens beslut den 26 november, bifallit Östersund Elitfotboll AB:s överklagande på så sätt att elitlicens har beviljats för säsongen 2020. Nämndens beslut var enhälligt.

Martin Holmgren, ordförande i Överklagandenämnden, kommenterar beslutet:

– Överklagandenämnden har visserligen funnit att de föreligger ett antal osäkerheter kring Östersunds bedömningar av att kunna bedriva sin verksamhet under säsongen 2020. Regelverket kräver dock att en förenings bedömningar ska vara ”uppenbart orealistiska” för att elitlicens ska kunna nekas. Utifrån det material som Östersund presenterat, vilket till viss del skiljer sig från det som åberopades vid Licensnämndens prövning, har Överklagandenämnden konstaterat att Östersunds bedömningar inte är ”uppenbart orealistiska”, varför överklagandet har bifallits och elitlicens har beviljats.

Förfrågningar från media med anledning av beslutet hanteras av Överklagandenämndens sekreterare Joakim Högberg Jakobsson, 070-8109698.