Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

2020 års serier fastställda

Säsongen 2020 års seriesammansättningar är klar.

29 oktober 2019

SvFF tävlingsavdelning tar fram remissförslag på seriesammansättningar som tillställs distriktsförbunden som i sin tur diskuterar förslagen med berörda föreningar.

22 november 2019

Seriesammansättningarna för Ettan, division 2 och 3 herrar och division 1 damer är fastställda.