Group 2 Copy 19Link

Analys av Superettans ekonomi 2017

2017 redovisade nio klubbar i Superettan ett underskott och sju klubbar ett överskott. Det sammanlagda spelaromsättningsnettot uppgår till 25,6 mkr, en relativt hög siffra, men på grund av ett stort underskott i driftresultatet redovisar Superettan ett sammanlagt underskott om -24,4 mkr. Trots ett litet sämre år resultatmässigt redovisar enbart tre klubbar negativt eget kapital, att jämföra med sju klubbar föregående år.

Serier - senaste