Link

Analys av division 1-föreningarnas ekonomi

13 föreningar rapporterade positivt resultat i herrarnas division 1-serier under 2017. Tio föreningar rapporterade ett negativt resultat. Totalt sätt redovisades ett resultat på 30,3 miljoner, till skillnad från 2016 då det var ett minusresultat på drygt åtta miljoner kronor.