Analys av Damallsvenskans ekonomi 2017

Nio av Damallsvenskans klubbar 2017 redovisade ett överskott men ser man enbart till driftresultaten (spelarförsäljningar och andra extraordinära poster oräknade) är det bara fyra av de tolv föreningarna som går plus. Det samlade egna kapitalet för klubbarna uppgick till 42,2 Mkr.

Bilden: Rosengård redovisade intäkter på drygt 30,8 Mkr förra säsongen, sex gånger så mycket som Vittsjö. De båda skåneklubbarna huserar i var sin ände av intäktsligan i Damallsvenskan.

Två föreningar redovisade negativt eget kapital. Av dem görs ingen elitlicensprövning för KIF Örebro som i år spelar i Elitettan medan Piteå har lämnat in en handlingsplan med syfte att kunna redovisa ett positivt eget kapital per 31 december i år.