Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Ingen bestraffning för Djurgården

Riksombudet har lämnat in en anmälan mot Djurgården till Disciplinnämnden från derbyt Hammarby-Djurgården 2 september. Vid sitt sammanträde 9 oktober har Disciplinnämnden beslutat att lämna anmälan utan bifall

Serier - senaste