Covid-riktlinjer för publik på landskamper

Under hösten anordnas flera landskamper där en större mängd publik är välkomna till arenorna. Det är viktigt att alla som besöker matcherna både inför och under följer de råd och restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Det är viktig att att vi alla tänker på att minska risken för smittspridning. Det är även vår ambition att alla som besöker landskamperna ska känna sig säkra och ha en härlig upplevelse. Nedan har vi listat de riktlinjer som behövs följa för att vi ska kunna genomföra ett smittsäkert evenemang.

På eran biljett har ni blivit tilldelade en särskild plats. Det är viktigt att ni sitter på just den platsen. Under sommaren har länsstyrelsen kritiserat andra svenska fotbollevenemang att riktlinjerna kring avstånd inte följts. Därför vill vi vara extra tydliga på den punkten.

Direktiv för dig som besökare att följa i syfte att minska risk för smittspridning

Tänk på att:

 • Alltid hålla minst 1 meters avstånd.
  Always keep your distance by 1 meters.
 • Tvätta och sprita dina händer regelbundet.
  Wash and disinfecting your hands regularly.
 • Du har blivit tilldelad en specifik plats, se till att du sitter på din plats under matchen.
  You have been assigned a specific seat, please stay at your seat during the game.
 • Vid köbildning, var uppmärksam på avståndsmarkeringarna i golvet och håll avstånd.
  When Queuing, pay attention to the distance markings in the floor and keep your distance.
 • Hosta eller nysa i armvecket.
  Cough or sneeze into your elbow.
 • Lyssna på värdar och personal under ditt besök.
  Listen to the hosts and staff during your visit.
 • Följ och tag del av den information som delas av speaker, på storbild, sms eller annan kommunikation.
  Follow the rules and information shared by the speaker, on the big screen, texts or other kind of shared communication.

Nationella partners