SvFF om VM i Qatar

Kommande VM i Qatar diskuteras med rätta i många olika sammanhang – och det lär fortsätta. Med anledning av det vill SvFF berätta om sin hållning i frågan.

Bilden från januari 2020. Karl-Erik Nilsson i samspråk med QFA-ordföranden H.E. Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani och H. E. Mr. Hassan Al Thawadi, Secretary General of the Supreme Committee for Delivery & Legacy, vid besök i Qatar. Foto: SvFF.

Hur ser SvFF på att VM spelas i Qatar?

SvFF har varit tydligt med att beslutet att förlägga VM till Qatar var fel, vilket vi också framfört i en rad offentliga sammanhang. Ställda inför det faktum att det ändå är i Qatar som VM kommer att avgöras (vår bedömning är att allt annat är orealistiskt), har SvFF valt att engagera sig och ta aktiv ställning för att sätta press på ansvariga – de mänskliga rättigheterna måste respekteras! Gästarbetskraften måste ges anständiga och värdiga villkor!

Hur agerar i SvFF i qatarfrågan?

Vi har valt att inte sitta på hemmaplan och pliktskyldigt prata om bojkott utan har valt att vara aktiva, söka dialog och bilda oss en egen uppfattning på plats. Och utifrån detta aktivt kommunicera vad vi har lärt oss från dessa möten. Vi har i alla lägen varit väldigt tydliga med att bristerna i mänskliga rättigheter och arbetsvillkor är oacceptabla.

Vad betyder det rent konkret?

Under flera års tid har vi träffat en rad intressenter och grupper för dialog och uppföljning. Syftet med dessa möten har varit att inhämta information, påtala missförhållanden och rikta ljuset mot dessa brister – och därigenom öka trycket på ansvariga att genomföra reformer som säkerställer grundläggande medborgerliga och mänskliga rättigheter. Detta har också gett SvFF en stabil grund att kommunicera på ett trovärdigt och välinitierat sätt i frågor som rör situationen i Qatar.

Organisationer och grupper som SvFF har träffat och fört dialog med:

  • Qatars Fotbollförbund
  • Organisationskommittén för VM
  • Representanter för arbetsmarknadsdepartementet
  • International Labour Organization (ILO, FN:s organ för arbetsrätt)
  • Byggnads och Builders and Wood Workers International (BWI, internationella byggfacket)
  • Olika människorättsorganisationer
  • Sveriges ambassad i Qatar
  • Migrantarbetare

Vad har SvFF uppnått genom sin strategi?

Det är svårt att veta exakt naturligtvis. Reaktionerna på SvFF:s engagemang bland de grupper som är kritiska till situationen i Qatar och driver på för förändring, har dock uteslutande varit positiva. Bland andra ILO har uttalat att fler nationella förbund borde agera som SvFF, det skulle öka chanserna att åstadkomma förändring. Vi tar det som ett kvitto på att vårt engagemang gör nytta.

Varför har ni valt att förlägga flera träningsläger till Qatar?

Den input vi fått från olika aktörer som är involverade i att förbättra situationen i Qatar, är att vi gör mer nytta om vi är engagerade på plats. Det ger oss större möjligheter att påverka och skapa uppmärksamhet. Alla träningsläger har kombinerats med ambitiösa program där vi fört dialog med ett stort antal intressenter.

Vore det inte bättre och effektivare att helt enkelt kräva att VM flyttas från Qatar?

Vår bedömning är att det är utsiktslöst att försöka förmå FIFA att flytta VM. Vi vill istället se VM som en möjlighet att rikta ljuset mot behovet av reformer i Qatar.

Hur samverkar SvFF med andra aktörer?

Det finns en arbetsgrupp med representanter för nordiska förbunden som samverkar kring Qatarfrågan. Vi har ett löpande informationsutbyte och planerar också att genomföra aktiviteter och möten gemensamt.

Vi har också löpande dialog med olika intressegrupper, till exempel Byggnads.

Blir inte allt ändå en stor propagandaseger för regimen i slutändan?

Det är naturligtvis en risk – det är ju skälet för Qatar att vilja arrangera VM. Därför är det viktigt att vara medveten om detta, och lyfta och påpeka de oacceptabla brister som finns. SvFF har, allt sedan Qatar tilldelades VM, gjort det och vi kommer att fortsätta använda våra plattformar och vårt genomslag för att kräva att de mänskliga rättigheterna respekteras i Qatar.