Link

Herrlandslagets januariläger förläggs till Qatar

Sveriges herrlandslag åker till Qatar för vänskapslandskamp mot Finland och träningsläger mellan den 3 och 13 januari. Parallellt med det kommer SvFF, tillsammans med övriga nordiska fotbollförbund, fackförbund och människorättsexperter, att träffa representanter för Qatars VM-organisation och andra intressenter. Syftet med dessa möten är att föra kritiska diskussioner om mänskliga rättigheter och villkoren för gästarbetskraften i landet.

Bilden: Landslagsträning i Qatar under januariturnén 2012.

Landslagets sedvanliga januariturné förläggs i år till Qatar. De senaste årens destination Abu Dhabi är värd för slutspelet i de asiatiska mästerskapen under denna period, och är därför inte ett alternativ.

Stefan Pettersson, landslagschef herr:

- Januarilägret är en viktig pusselbit i vår landslagsverksamhet, för att det ska fylla sin roll är det viktigt att det kan genomföras med mycket goda sportsliga förutsättningar. Våra jämförelser visar att regionen kring Persiska viken fungerar bäst utifrån de olika önskemål och krav vi har.

- Vi ser det som en stor fördel att besöka det land där vi, om det går som vi vill, kommer att spela VM-slutspel 2022, och på plats kunna bilda oss en uppfattning om förhållandena. Dessutom kommer vi att kunna spela match mot Finland som också har sitt läger i Qatar under samma period, säger Pettersson.

I samband med lägret kommer SvFF – representerat av förbundsstyrelsens vice ordförande Jörgen Eriksson – tillsammans med övriga nordiska fotbollförbund, fackliga organisationer och människorättsexperter att följa upp de möten som hölls med en rad intressenter i Qatar 2016. Precis som då kommer den nordiska delegationen att träffa representanter för VM-projektet, Qatars fotbollförbund och internationella organisationer för kritiska diskussioner om villkoren för gästarbetskraften. Delegationen kommer också att inspektera de pågående byggena av arenor.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet:

- Vi måste vara realister och förstå att det är väldigt osannolikt att VM 2022 kommer att spelas någon annanstans än i Qatar. Givet detta faktum ser vi det som vår uppgift att återkommande framföra det självklara kravet att gästarbetskraften i landet – som används för att bygga VM-arenorna – måste garanteras rimliga arbetsförhållanden. Allt annat är oacceptabelt.

- Dessutom behöver Qatar visa att man agerar för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter i landet rent allmänt. De rapporter om missförhållanden vi har tagit del av är mycket oroande och bristerna behöver åtgärdas.

- Vi tror på utbyte och kritisk dialog, att det är vår bästa möjlighet att påverka och sätta press på dem som är ytterst ansvariga. Att vi agerar tillsammans med övriga nordiska länders förbund och fackliga organisationer ger våra krav ännu större tyngd, säger Sjöstrand.

Enligt Amnesty International har det skett en rad framsteg på området mänskliga rättigheter i Qatar sedan 2016. Qatar har t ex ingått ett avtal med International Labour Organization, som stärker gästarbetskraftens rättigheter avseende lön och resande.

Sverige-Finland, spelas den 8 januari. Matchen sänds i TV12.

Nationella partners