Kvartsfinaler i Svenska Cupen 1 juni

SvFF:s Förbundsstyrelse har fattat beslut kring slutförandet av Svenska Cupen herrar, som planeras att återupptas med kvartsfinaler den 1 juni. Beslutet är i linje med de intentioner som Svensk Elitfotboll (SEF) kommunicerat i frågan efter samråd med de deltagande föreningarna.

När det gäller fullföljandet av tävlingen med semifinaler och final finns två alternativ. I första hand ska semifinaler och final spelas i juli, i andra hand semifinaler 5 juni och final 9 juni.
Vilket av alternativen som kommer att realiseras beror på vad som kommer att kommuniceras från UEFA gällande tillgängliga speldatum. Ett sådant besked väntas först den 27 maj, varför Förbundsstyrelsen i sitt beslut angett att slutgiltigt avgörande om de ovan angivna alternativen kommer att tas senast den 28 maj.

Likt övriga beslut i tävlingsfrågor som tagits av Förbundsstyrelsen och andra organ den senaste tiden kan även det nu kommunicerade beslutet komma att omprövas om samhällsutvecklingen så kräver.

Läs mer: