Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

TK avslår Östers framställan

SvFF:s tävlingskommitté (TK) beslutade idag att avslå Östers framställan gällande domarens beslut i samband med kvartsfinalmötet i Svenska Cupen den gångna helgen mellan Öster och AIK.

TK har behandlat Östers framställan och fattat sitt beslut enligt nedan:

Beslut i Tävlingsärende 1188/2018-2019 (Östers IF) rörande matchresultatets giltighet.

SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har att behandla framställan från Östers IF gällande domarens beslut i kvartsfinal i Svenska Cupen, herrar, mellan Östers IF och AIK.

Till en början konstaterar TK att det är TK som är behörigt organ att pröva Östers framställan.

Av 7 kap 6 § Tävlingsbestämmelserna framgår att domares beslut i fakta som rör spelet, såsom om ett mål har gjorts eller matchens resultat, är slutgiltiga och får inte föranleda omspel eller på annat sätt ändras.

Mot bakgrund av ovan beslutar TK att avslå Östers IF:s framställan.

TK beslutar, med stöd av det ovan redovisade, att avslå framställan från Östers IF.