Link

Matchfakta

4-nationsturnering

Tadzjikistan
6 - 7

SRC Veli Joze

Tadzjikistan

Formation:
 • 1 Shukhart Bibudov (MV)
 • 2 Sirojiddin Husaynov (MV)
 • 3 Nekruz Alimakhmadov
 • 4 Bahodur Khojaev
 • 5 Sobirdzhon Gulyakov
 • 6 Rahmonali Sharipov
 • 7 Parviz Rakhmatov
 • 8 Shavqat Halimov
 • 9 Iqboli Vositzoda
 • 10 Mansur Ergashev
 • 11 Muhmadjon Sharipov
 • 12 Umed Kuziev
 • 14 Dilshod Salomov