Link

Matchfakta

P16 Syrenka Cup

5 - 3 e.s.

Agrykola

Ukraina

Formation:
 • 12 Yurii Havrusevych (MV)
 • 3 Ivan Kaliuzhnyi
 • 4 Dzhaba Fkhakadze
  55
 • 5 Daniyil Lisovyy
 • 6 Ivan Herhel
 • 7 Yevgen Cheberko
 • 8 Sergii Kosovskyi
  41
 • 11 Eduard Matvieienko
 • 16 Viktor Symcho
  66
 • 18 Yurii Zavinskyi
 • 19 Vitalii Mykytyn
  66

Ersättare

 • 1 Vadym Sevchuk (MV)
 • 2 Ivan Antoniuk
 • 10 Oleh Kozhushko
  66
 • 13 Rienat Mochuliak
  55
 • 15 Akhmed Alibekov
  41
 • 17 Mykyta Velychenko
  66