Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Matchfakta

Herrar A Träningslandskamp

Japan
0 - 1

Nationalstadion

Japan

Formation:
 • 2 Hiroshige Yanagimoto
 • 4 Masami Ihara
 • 6 Motohiro Yamaguchi
 • 7 Yasuto Honda
  0
 • 10 Hiroshi Nanami
 • 13 Toshihiro Hattori
 • 14 Masayuki Okano
 • 17 Yutaka Akita
 • 20 Yoshikatsu Kawaguchi
 • 21 Hisashi Kurosaki
  0
 • 22 Tsuyoshi Kitazawa

Ersättare

 • 3 Naoki Soma
  0
 • 5 Norio Omura
 • 11 Kazuyoshi Miura
 • 12 Ryuji Michiki
 • 15 Hiroaki Morishima
 • 16 Toshihide Saito
 • 18 Shoji Jo
 • 19 Kenichi Shimokawa
  0
 • 23 Tadashi Nakamura