Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Matchfakta

Herrar A Träningslandskamp

Japan
5 - 6 e.s.

Hong Kong Stadium

Japan

Formation:
 • 1 Kazaya Maekawa
 • 3 Hiroshige Yanagimoto
 • 4 Masami Ihara
 • 6 Motohiro Yamaguchi
 • 8 Tsuyoshi Kitazawa
 • 10 Takuya Takagi
 • 11 Kasuyoshi Miura
 • 12 Naoki Soma
 • 14 Hiroshi Nanami
 • 17 Norio Omura
 • 22 Yasuto Honda

Ersättare

 • 2 Yutaka Akita
 • 13 Kentaro Hayashi
 • 15 Hiroaki Morishima
 • 18 Masaharu Suzuki
 • 19 Nobuyuki Kojima
 • 21 Kentaro Sawada
 • 24 Masayuki Okano