Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Matchfakta

Herrar A Träningslandskamp

Japan
2 - 2
Sverige

City Ground

Japan

Formation:
 • 2 Akira Narahashi
 • 4 Masami Ihara
 • 5 Tetsuji Hashiratani
 • 6 Motohiro Yamaguchi
 • 8 Tsuyoshi Kitazawa
 • 9 Hisashi Kurosaki
 • 11 Kazuyoshi Miura
 • 17 Norio Omura
 • 18 Toshiya Fujita
 • 20 Naoki Soma
 • 22 Kenichi Shimokawa

Ersättare

 • 1 Nobuyuki Kojima
 • 3 Hiroshige Yanagimoto
 • 7 Hajime Moriyasu
 • 15 Hiroaki Morishima
 • 16 Masahiro Fukuda