Om Elitprojekt herr 2020-23

Svenska Fotbollförbundet driver Elitprojekt herr 2020-23, ett projekt som med olika insatser ska stärka spelarutbildningen på pojk- och herrsidan. Ytterst syftar projektet till att säkerställa framtida framgångar för herrlandslaget. Projektet genomförs i nära samarbete med Svensk Elitfotboll (SEF).

Precis som var fallet med damprojektet Världsklass som genomfördes 2018-20 så finansieras projektet med så kallade ändamålsbestämda medel utanför ordinarie budget, i huvudsak intäkter kopplade till herrlandslagets sportsliga resultat i mästerskapstävlingar.

– Det är ett ambitiöst och spännande projekt, som utöver fokuset på pojk och herr också kommer att kunna ge effekt på utvecklingen även på damsidan och inom vår utbildningsverksamhet i stort, säger Tomas Turesson, som är SvFF:s sportsligt ansvarige i projektledningen.
– Men det är som sagt fortsatta framgångar för herrlandslaget som är det övergripande syftet här. Om vi lyckas vässa den elitförberedande spelarutbildningen och kan ha ett konkurrenskraftigt herrlandslag över tid betyder det i sin tur ytterligare extrainkomster som kan omsättas i vår verksamhet. Det är det som sker nu och som har skett i andra satsningar tidigare genom åren.

I projektet har SvFF halvtidsanställt Dan Fransson (Göteborgs Universitet) som forskningssamordnare, som arbetar med att sammanställa och koordinera aktuell forskning inom fotbollsfysiologi och fotbollspsykologi samt frågor kopplade till matchanalys och verksamheten kring future teams. Dessutom kommer Dan Fransson också att arbeta för att stärka relationen förening-förbund-lärosäte.

Sju projektområden

Elitprojekt herr 2020-23 är nu (under år två) uppdelat i sju olika delprojekt som kan bli fler eller färre längs vägen. Varje delprojekt kommer att fokusera på saker som man i förstudier till projektet identifierat som möjliga förbättringsområden.

1. Matchmiljön 18-21 år

Matchmiljön för de spelare som ligger längst fram i åldern 18–21 år behöver stärkas. Spelarna behöver fler matcher och kvalitén på matcherna i U21- och U19-serierna ska bi bättre. Utökad satsning på U20- landslaget kan bli aktuell.

2. Fotbollsanalys – samarbete och informationsutbyte mellan SvFF och elitföreningarna

Analysdelen inom fotbollen är ett område i mycket stark utveckling och att ha en (video-/data)analytiker är mer eller mindre ett måste för att kunna hänga med i utvecklingen.
Då det är en funktion inom nästan alla elit- och landslag finns det redan nu också efterfrågan på utbildning. Ett specialidrottsförbund bör vara huvudman för de utbildningar som är grenspecifika för idrotten. SvFF bör kunna tillgodose detta behov och har därför startat en utbildning som riktar sig mot matchanalytiker.
Inom den svenska elitfotbollen finns också ett stort behov att kunna utbyta information på ett snabbt och enkelt sätt.

3. Elittränarfortbildning – samverkan mellan allsvenska tränare och förbundskaptener

Den här typen av fortbildningsinsatser (som bland annat inkluderar omvärldsanalys, att hålla koll på fotbollsutvecklingen internationellt) har genomförts sedan mitten av 90-talet, men minskat i omfattning på senare år. Gemensam fortbildning och ett förbättrat nätverkande och kunskapsutbyte mellan klubbtränare och förbundskaptener skulle ytterligare stärka den högsta kompetensen inom svensk fotboll.
Några fortbildningsresor är redan planerade och i delprojektet ingår också omvärldsanalys och internationella influenser.

4. Internationellt ungdomsforum: Gemensamt vinterläger/turnering för de yngre landslagen – P16, P17 P18/19

Att samla flera landslag samtidigt bidrar till att stärka alla funktioner inom landslagsverksamheten, dels genom utbildnings- och erfarenhetsutbyte inom och mellan de olika landslagsteamen, dels genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra nationers deltagare.
Spelarna får ytterligare tränings- och matchtillfällen i landslagsmiljö.
Även fortbildningsinsatser kan genomföras under denna aktivitet i nära samarbete mellan Svensk elitfotboll och Svenska fotbollsförbundet.

5. Fotbollsfysiologi - studier av allsvenska/landslagsspelare, internationella jämförelser, utbildning av specialister

Idag har i stort sett alla elitföreningar på herrsidan någon form kompetens inom fysiologi kopplad till verksamheten. Funktionen kan se olika ut och kombineras ofta med andra roller. Här finns en stor möjlighet till vidareutveckling och även efterfrågan på utbildningar som är specifika för fotbollen. Även här bör SvFF vara huvudman för den grenspecifika utbildningen, och SvFF har därför nu startat en utbildning som riktar sig mot tränare som vill utvecklas inom området fotbolls-fysiologi.

6. Fotbollspsykologi - studier av allsvenska/landslagsspelare, internationella jämförelser, utbildning av specialister

Bara en del elitföreningar på herrsidan har kompetens inom beteendevetenskap. Även inom detta område finns stor utvecklingspotential och – återigen – efterfrågan på grenspecifik utbildning, som SvFF bör vara huvudman för.
Fokus under 2020-2021 kommer att vara på karriärövergångar. En ny utbildning inom området planeras till 2022.

7. Future teams (future player)

Ett framgångsrikt koncept som funnits inom SvFF:s verksamhet ett antal år, men som behöver utvecklas och även utökas i omfattning. SvFF samverkar sedan tidigare med Danmark och Belgien kring future teams och här finns möjligheter till kompetensutveckling då båda dessa förbund har hög kunskapsnivå inom områdena fysisk och mental utveckling.
SvFF har genomfört en nulägesanalys inom området (betydelsen av fysisk mognad och födelsetid för svensk fotbolls talangutveckling) och arbetar nu med att bearbeta resultatet.

Elitprojektet 2020-2023 utvecklas hela tiden

Vissa delprojekt har en pandemipaus medan andra delprojekt producerar aktiviteter i en väldigt hög hastighet och även nya delprojekt är på väg att tillkomma.
Förbundskaptenerna på herrsidan från A-landslag till P15 har ett intressant projekt på gång som riktar sig direkt mot spelarna och går under arbetsnamnet SPELARFOKUS.