Forskning & studier

Elitprojektet bidrar till forskning som kan öka kunskapen och förutsättningarna till utveckling av unga elitspelare. Forskningsdelen i Elitprojektet leds av Dan Fransson (Göteborgs Universitet) som är anställd på 50% som forskningskoordinator av SvFF.

 

Pågående projekt

2020-2022 Physical workload and injury incidence in elite youth soccer players

Projektet går ut på att undersöka skadeincidens och dess relation till fysisk belastning för elitspelande 17-19 åringar I Sverige. Syftet med studien är att undersöka vilka skador som är vanligt förekommande i dessa åldrar och om de är beroende av den belastning som spelarna utsätts för. Slutmålet är att kunna identifiera faktorer som påverkar skaderisken för spelarna och att använda informationen för att förbättra belastningsstrategier för att i framtiden kunna minimera risken för skador.

Forskargruppen: Tania Nilsson (Doktorand Göteborgs Universitet/Fysioterapeut IF Elfsborg), Mats Börjesson (Professor Göteborgs Universitet /Lagläkare GAIS Fotboll), Matilda Lundblad (Forskare Göteborgs Universitet/ Lagläkare IF Elfsborg), Dan Fransson (Forskare Göteborgs Universitet/ Fotbollsfysansvarig IF Elfsborg)

2021-2022 “Health and well-being in youth football”

Syftet med projektet är att undersöka hur fysisk och psykisk belastning påverkar spelare i 17-19 år och deras skaderisk och välmående. Resultaten i studien kan leda till värdefull information för att skapa bättre utvecklande miljöer för ungdomsspelare och därmed minska risken för skador och öka chansen till välmående och därmed framtida fotbollsprestationer.

Forskargruppen: Tania Nilsson (Doktorand Göteborgs Universitet/Fysioterapeut IF Elfsborg), Dan Fransson (Forskare Göteborgs Universitet/ Fotbollsfysansvarig IF Elfsborg), Andreas Ivarsson (Docent Högskolan i Halmstad/Psykologisk forskning Arsenal FC), Daniel Ekvall (Idrottspsykolog Herrlandslaget), Rasmus Tornberg-Wallin (Idrottspsykolog Damlandslaget)

2021-2022 “Players experiences of the transition from Swedish to international clubs”

Projektet syftar till att undersöka elitfotbollsspelares erfarenheter av att byta svensk klubbmiljö mot en utländsk för första gången. Resultaten i studien kan leda till information som kan användas till strategier för att bättre förbereda svenska spelare på övergången till internationella miljöer.

Forskargruppen: Dan Fransson (Forskare Göteborgs Universitet/ Fotbollsfysansvarig IF Elfsborg), Andreas Ivarsson (Docent Högskolan i Halmstad/Psykologisk forskning Arsenal FC), Daniel Ekvall (Idrottspsykolog Herrlandslaget), Rasmus Tornberg-Wallin (Idrottspsykolog Damlandslaget)

2021-2023 “Positional peak intensity game demands and training responses in male elite football: Professional vs Under-19 players”

Det finns starka bevis på att intensiteten har ökat under fotbollsmatcher under de senaste 10 åren. För att förbereda våra ungdomsspelare att spela fotboll med hög intensitet syftar detta projekt till att undersöka eventuella skillnader under matcher på professionell nivå med U19 matcher i vanligt förekommande positioner. Vidare undersöks också intensitetsskillnader under träningar för professionella spelare med U19 spelare. Informationen från studien kan komma till användning för framtida träningsstrategier för att kunna förbereda unga spelare till en högre intensitet.

Forskargruppen: Victor Stoltz (Doktorand Göteborg Universitet/Fystränare IF Elfsborg), Farzad Yousefi (Doktorand University of Beira Interior, Portugal), Bruno Travassos (Assistant Professor University of Beira Interior, Portugal/Portugals FA), Stefan Pettersson (Forskare Göteborgs Universitet/Idrottsnutritionist Sveriges Olymiska Kommité), Darragh Connolly (Sport Science Officer, Juventus FC), Dan Fransson (Forskare Göteborgs Universitet/ Fotbollsfysansvarig IF Elfsborg)

Kommande projekt

Hösten 2021 ”Physical, technical and motivational aspects of Bio-banded matches in early adolescent football players”

Syftet med projektet är att jämföra fysiska-, tekniska- och motivationsskillnader i matcher där spelarna i lagen är uppdelade efter kronologisk ålder jämfört med matcher där lagen är uppdelade efter fysisk mognad. Resultaten kan användas för att förbättra talangutvecklingsstrategier för klubbar och landslag där den individuella spelarens utveckling sätts i fokus.

Forskargruppen: Dan Fransson (Forskare Göteborgs Universitet/ Fotbollsfysansvarig IF Elfsborg), David Johnson (Doktorand University of Bath/Sport Scientist AFC Bournemouth ungdomsakademi), Tommy Lundberg (Forskare Karolinska Institutet)