Hantering av personuppgifter

Svenska Fotbollförbundet, distriktsförbunden och föreningarna ansvarar gemensamt för hanteringen av personuppgifter i fotbollens gemensamma system för tävlings- och utbildnings­administration, Fogis. Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi använder och hur de hanteras.

Dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagar och regler inklusive (men inte begränsat till) Dataskyddsförordningen och Riksidrottsförbundets (RF) uppförandekod för idrottsrörelsen.

Personer registreras med namn, personnummer, kön och eventuella kontaktuppgifter. Alla personer registreras med namn och personnummer. Kompletterande personuppgifter i fråga om rätt postadress hämtas sedan månadsvis från Statens Personadressregister (SPAR). Uppgifterna används för identifikation av, och kommunikation med, spelare. Vi delar endast med oss av information till annan part om det är nödvändigt med hänsyn till den roll man har inom svensk fotboll.

Personer med skyddad identitet

SvFF prenumererar kontinuerligt på personinformation från SPAR som gör att vi kan få information om en person, av myndighet, fått "skyddad identitet". För en person som har fått skyddad identitet tar vi bort namn och kontaktuppgifter.

Avidentifiering av personer

När en person inte längre är aktiv och när uppgifterna inte längre behövs för att upprätthålla de bestämmelser som styr vår tävlings- eller utbildningsverksamhet avidentifierar vi informationen som till exempel personnummer och kontaktuppgifter.

Spelare ska registreras enligt gällande tävlingsbestämmelser. Föreningarna registrerar spelare i systemet och ska informera spelaren och, i förekommande fall, vårdnadshavare om detta. Personuppgifterna används för att kunna identifiera en person så att SvFF, SDF och föreningarna ska kunna följa det gemensamma regelverk som finns kopplat till tävlingsverksamheten. Laguppställningar, enskilda matchhändelser och beslutade bestraffningsärenden som leder till avstängning visas på vår hemsida. I alla de sammanhang en spelare finns med på vår hemsida visas endast namn på spelaren.

Landslagsspelare och spelare i elitförberedande verksamhet

Spelare som är med på elitförberedande läger eller tas ut till landslagssamlingar registreras i ett system som heter Fokus. Alla personer som finns registrerade i Fokus har en egen inloggning där det går att hantera sina egna personuppgifter.

Alla domare har en egen inloggning till Fogis där personuppgifter kan kontrolleras och korrigeras. Information om domare används för att kunna erbjuda domaruppdrag och fortbildning. Som domare styr du själv, via din inloggning till Fogis, vilka av dina kontaktuppgifter som ska finnas tillgängliga på våra hemsidor.

Vi delar med oss av adressuppgifter till den partner vi har avtalet med att tillhandahålla utrustning för domare.

Vi sparar information om de tränarutbildningar en person har genomgått. Personuppgifterna sparas för att en tränare ska kunna identifieras och kunna åberopa tidigare utbildningar som denne har genomgått. Uppgifterna får användas för att kontakta en tränare om fortbildning eller förnyelse av tränarutbildning.

Som ledare eller funktionär kan du finnas med i systemet genom att du innehar en roll inom SvFF, SDF, förening eller ett lag. Om du har en roll i förening som ordförande, kassör, sekreterare eller domaransvarig publiceras dina kontaktuppgifter på vår hemsida. Om du har roll i ett lag som kontaktperson för laget publiceras dina kontaktuppgifter på våra hemsidor. Föreningen kan genom Fogis hantera vilka uppgifter som publiceras.

När du som förmedlare registrerar dig kommer vi lagra dina kontaktuppgifter och ha information om du har genomgått vår certifiering av förmedlare. Uppgifterna finns tillgängliga på våra sidor om Förmedlarregistrering.

SvFF tar del av personuppgifter när du köper biljett till något av våra evenemang. När du köper biljetter så samlas data in av biljettsystemets ägare och delas sedan med oss. Den information vi exempelvis samlar in är namn, mejladress, postadress, vilken typ av biljett du köpt och tidpunkt för biljettköpet. Vi samlar in uppgifterna för att kunna kontakta dig med information angående evenemanget och kunna analysera våra evenemang och skapa så bra evenemang som möjligt. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på avregistrera i mejlet eller kontakta oss på biljett@svenskfotboll.se.

Vilket biljettsystem vi använder oss av beror på vilken arena som evenemanget hålls på och den exakta datainsamlingen kan därmed variera.

Vill du bli borttagen ur våra register eller har ytterligare frågor om hur vi hanterar persondata vid biljettköp så kontakta oss på biljett@svenskfotboll.se

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en av våra webbplatser. Det görs bland annat för så kallad personalisering (att dina val koms ihåg när du återkommer till sajten nästa gång till exempel). Mer om hur vi hanterar cookies på våra sajter kan du läsa här.

Vart vänder jag mig med frågor om personuppgifter

 • Har du en roll i en förening ska du kontakta din förening för att få hjälp. 
 • Har du en roll i ett förbund, som till exempel domare, kontaktar du det distriktsförbund du tillhör.
 • Har du en roll hos SvFF kan du ta kontakt med oss via personuppgifter@svenskfotboll.se

Länkar till information om Dataskyddsförordningen

Checklista för föreningar

Det finns många sätt att bedriva ett arbete för att uppnå det som krävs i Dataskyddsförordningen. Det här är ett förslag på ett minimum av aktiviteter i en förening för ett sådant arbete.

 • Information till styrelsen
 • Utse en ansvarig person för det GDPR-arbete som föreningen behöver göra
 • Utbildning/information till ansvarig person
 • Ta ställning till om extern hjälp behövs. Många IT-företag och juristfirmor tillhandahåller tjänster inom området
 • Upprätta en plan för GDPR-arbetet
 • Kartlägg all hantering av personuppgifter som används inom föreningen – hur ser stöd ut i olika system för att föreningen ska upprätthålla det GDPR kräver
 • Definiera de rutiner som krävs inom föreningen enligt GDPR
 • Tillse att det finns laglig grund (samtycke eller annat) för att lagra personuppgifter för medlemmar och andra person.
 • Utbilda alla personer som kommer hantera personuppgifter i föreningen.