Ackreditering till landskamper

Förhandsackreditering krävs till samtliga hemma- och bortalandskamper. För dam-, herr- och U21-landskamper görs detta via SvFF:s ackrediteringstjänst. För övriga landskamper gäller att ackreditering görs direkt till den lokala arrangören.

Matcherna läggs upp i ackrediteringstjänsten cirka en månad före den spelas. I ackrediteringstjänsten sker ansökan av ackreditering och där finns också aktuellt sista datum för ansökan.

Nedanstående regler gäller för ackreditering till årets landskamper:

  • För att ansöka om ackreditering krävs att du är yrkesverksam journalist/fotograf med giltig presslegitimation (se utfärdare nedan) eller har medlemskap i sportjournalistklubb.

    Utfärdare: SJF (Svenska Journalistförbundet), AIPS (Internationella Sportjournalistförbundet), PFK (Pressfotografernas Klubb), BLF (Bildleverantörernas Förening), SFF (Svenska Fotografers Förbund).
  • Respektera sista anmälningsdatum för ackreditering. För sent inkomna ackrediteringar innebär att plats inte kan garanteras.
  • Efter sista ansökningsdatum görs en genomgång av samtliga ansökningar. Bekräftelser kommer först då att skickas till de ansökningar som beviljas. Ev. besked om avslag meddelas samtidigt.
  • Vid tillfällen då kvotering bland ansökningarna måste göras sker prioritering efter uppdragsgivare.
  • Återbud till erhållen ackreditering ska göras till media@svenskfotboll.se senast dag före match. Notering om ej uthämtade, ej avbeställda ackrediteringar kommer göras i SvFF:s ackrediteringsregister i form av "gula kort". Hänsyn kommer att tas till antal gula kort vid ansökningar framöver.
  • Det är inte tillåtet att ta med sig barn, andra familjemedlemmar, praktikanter eller praoelever på pressläktaren. Skulle detta förekomma äger SvFF rätt att avvisa vederbörande.
  • Giltig legitimation ska uppvisas i samband med uthämtande av ackreditering. Ackrediteringen ska vara uthämtad senast 15 minuter före avspark.

För att kunna utfärda ackrediteringar till våra landskamper och därtill hörande medieaktiviteter krävs det att du samtycker till att Svenska Fotbollförbundet samlar in och behandlar vissa av dina personuppgifter.

Dessa personuppgifter behandlas vid din ansökan om ackreditering och kan även komma att behandlas inom ramen för landskampsevenemang i form av ackrediteringslistor eller för utskick av pressmeddelanden. Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part, men endast i de fall så krävs för att t.ex. garantera säkerheten på våra landskamper.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för ovan personuppgiftsbehandling.